Monday, April 30, 2007

anakrawayan

pan akang apal anakrawayan mah gak-gak. kamamana mamawa arak atawa ganja.