Thursday, June 12, 2008

mun pareng salira ningalian ieu site
mugia salira gaduh pikiran dewasa, sareng bijaksana
sanajan
seseueurna postingan kuring mangrupa gamar sinareng poto jorang
mung ieu sakedar hobby koleksi gamar jorang
kusawab
ubar kasepian kuring
salila di perantauan
kuring teu narima saran atawa naon bae ti salira
teu aya tujuan nu ngarusak
saukur
koleksi amar sinareng video
mun beuki tempo
mun hanteu ulah !!!
jor wae ah!